Miranda Zimmer, 34 jaar: ‘De pijn is soms allesoverheersend. Ik voel het met vlagen in mijn hoofd, mijn nek en soms in mijn gezicht. Ik kan me dan niet concentreren en gebruik veel medicijnen. De manueel therapeut ontdekte dat mijn nek niet goed kon bewegen en dat de spieren erg vastzaten. Hij legde uit hoe de pijn kan ontstaan en behandelde mijn nek, die ik daarna beter kon bewegen. Ik kreeg oefeningen om mijn nek sterker te maken. De hoofdpijn is nu veel minder en ik kan weer meedoen, thuis én op mijn werk.’

Veel mensen hebben wel eens hoofdpijn. Als hoofdpijn elke keer terugkomt, kan dat veel invloed hebben op het dagelijkse leven. Concentreren is dan lastig en ogenschijnlijk eenvoudige zaken als lezen, muziek luisteren of een gesprek voeren zijn moeilijk. Hoofdpijn kan een duidelijke relatie hebben met uw houding of hoe u beweegt.

De manueel therapeut kan u helpen.

Hoofdpijn

Veel mensen hebben wel eens hoofdpijn. Bij de meeste mensen verdwijnt dit gelukkig weer snel. Bij sommigen komt hoofdpijn elke keer terug. Iedereen ervaart deze pijn anders. Mensen kunnen pijn hebben in het hele hoofd of aan één kant, hoofdpijn kan in vlagen komen of juist langere tijd als een soort zeurende drukkende pijn aanwezig zijn. Hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben, vaak spelen (verkeerde) houding en beweging een rol.

Vaak wordt gedacht dat hoofdpijn ook ‘in het hoofd’ ontstaat, maar meestal is dit niet zo. Omdat de oorzaak moeilijk te achterhalen is, krijgen mensen vaak medicijnen mee naar huis. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar hoofdpijn en het blijkt dat deze pijn ook kan ontstaan door problemen met de kaak of met de wervels,  spieren en zenuwen in de nek. Een hoofdpijnaanval begint dan doordat er op die plekken irritatie, pijn of verkramping is.

Ook door een verkeerde houding kan hoofdpijn ontstaan. Mensen zitten bijvoorbeeld met opgetrokken schouders achter de computer.

Vier feiten over hoofdpijn

 • Veel mensen hebben last van terugkerende hoofdpijn
 • Manuele therapie onderzoekt hoe houding en beweging effect heeft op hoofdpijn
 • Ongeveer 15 % van de Nederlanders heeft migraine en 60% spanningshoofdpijn
 • Verschillende soorten hoofdpijnklachten kunnen tegelijkertijd optreden

Wat kunt u zelf doen bij hoofdpijn?

 • Blijf bewegen
  Het is belangrijk om te blijven bewegen. Doe wat u altijd doet en pas uw activiteit aan als dat nodig is. Maak geen bewegingen die de pijn verergeren.
 • Probeer uw (werk) houding eens zelf te beoordelen. Kan het beter? Kunt u regelmatig afwisselen van houding? Voor advies op maat kunt u het beste een deskundige raadplegen.
 • Kunt u goed zien? Als u goed kunt zien, zit u vaak meer ontspannen. Wellicht kunt u uw ogen laten onderzoeken.
 • Denk positief
  Als u veel piekert of zich zorgen maakt over uw hoofdpijn, herstelt u minder snel. Het kan helpen om voldoende informatie over uw klachten te krijgen, zodat u weet waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten.
 • Leef gezond
  Voldoende slapen, gezond en gevarieerd eten, niet of minder roken helpt bij uw herstel.
 • Blijf actief in werk en huis
  Het is goed om actief te blijven, in huis of op uw werk. Misschien dat u de eerste paar dagen uw werkzaamheden wat moet aanpassen of ze wat langzamer moet doen. Belangrijk is om actief en in beweging te blijven.
 • U kunt ook voor een éénmalig consult bij de manueel therapeut terecht. Hij helpt u inschatten wat voor soort klacht u heeft, wat u kunt verwachten en welke adviezen specifiek voor u van toepassing zijn.
 • Zelf goed blijven oefenen met de oefeningen die u van de manueel therapeut krijgt.