Klachten over manueel therapie

Manueel therapeuten zijn officieel erkende en hoog opgeleide zorgverleners.
Zij handelen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, net zoals alle andere medische zorgverleners. Zo leveren manueel therapeuten de best mogelijke zorg voor hun patiënten.

Om die hoge professionele standaard van zorg te kunnen blijven bieden is het ook nodig dat patiënten zich kunnen melden als de behandeling van een manueel therapeut niet volgens verwachting is verlopen.

Als dat onverhoopt het geval is, dan kunnen patiënten van manueel therapeuten het volgende doen:

  1. Bespreek de klacht in eerste instantie met de behandelende manueel therapeut. Meestal leidt dat tot een oplossing en de manueel therapeut leert er van, zodat de kwaliteit van de zorg verbetert.
  2. Voor het geval de klacht niet samen met de manueel therapeut kan worden verholpen, kunnen patiënten zich melden bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie die een officiële klachtenregeling kent.
  3. Ernstige klachten naar aanleiding van een behandeling door een manueel therapeut kunnen worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)