Specialisatie manuele therapie

Een manueel therapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een aanvullende (master)opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd.

U kunt direct bij de manueel therapeut terecht, u hebt geen verwijsbriefje nodig.

De manueel therapeut kan snel inschatten of uw klacht bijvoorbeeld vanzelf weer over lijkt te gaan of dat het om een ernstigere klacht gaat. Hij geeft u meteen gericht advies. Hij bespreekt met u de aanpak voor verdere behandeling. Het kan ook zijn dat u eerst wat oefeningen meekrijgt om thuis te doen. Verdwijnen de klachten ondanks de oefeningen binnen twee weken niet of zijn ze erger geworden, dan kunt een vervolgafspraak bij de manueel therapeut maken.

Bewezen kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie te stimuleren is er het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), mag zich in het CKR inschrijven.

De manueel therapeuten die u onder ‘Ik zoek een manueel therapeut’ vindt, staan in het deelregister Manuele Therapie van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Manueel therapeuten kunnen als specialist fysiotherapeut ook opgenomen zijn in het register van Keurmerk Fysiotherapie (SKF). De zorgverzekeraars erkennen beide registers.

Hebt u een klacht over uw therapeut?
Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Lees op defysiotherapeut.com wat u dan het beste kunt doen.